23. tammikuuta 2018

title=

Viljantuotanto nousee uuteen ennätykseen kuluvalla kaudella

26.2.2014 |Teksti: Ilkka Pekkala

Kaudella 2013/2014 on luvassa maailman kaikkien aikojen suurin viljasato, 1 964 miljoonaa tonnia. Viljan hinnanmuodostus kevään ja kesän aikana riippuu mahdollisten talvituhojen laajuudesta pohjoisella pallonpuoliskolla, jotka selviävät pääasiassa maaliskuun aikana.

Vehnä >>

Kuluvalla kaudella maailman vehnäsato nousee uuteen ennätykseen. Kansainvälisen viljaneuvoston arvion mukaan tuotanto kasvaa 707 miljoonaan tonniin ja toteutuessaan tämä sato on 9 prosenttia viime kautta suurempi. Myös USA:n maatalousministeriön arvioissa saatiin vehnäsadoksi ensimmäisen kerran yli 700 miljoonaa tonnia. Merkittävimmät lisäykset ovat tulleet tärkeimmistä viejämaista EU:sta, Mustanmeren maista sekä Kanadasta, jossa korjattiin ennätyksellinen vehnäsato, 37,5 miljoonaa tonnia. Kulutus nousee maltillisemmin, jolloin varastojen ennakoidaan kasvavan noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä 188 miljoonaan tonniin. Arvioiden mukaan vehnävarastot tulevat kuitenkin laskemaan muun muassa USA:ssa sekä Venäjällä, jotka ovat molemmat suuria vientimaita, mutta esimerkiksi Kanadassa varastojen on arveltu kasvavan merkittävästi. Eri maiden vehnävarastojen muutokset tekevät tulevan sadon onnistumisen tärkeäksi monissa tärkeimmissä vehnämaissa ja tämä tukee osaltaan vehnän hintaa. Tällä satokaudella vehnää on viety lähes kaksinkertainen määrä EU:n ulkopuolelle. Vienti on ­tapahtunut pääasiassa EU:n keski- ja kaakkoisosista ja arvioiden mukaan näissä maissa vehnän varastoihin tulee muutoksia myös EU:n sisällä. Ensimmäisten arvioiden mukaan vehnäntuotanto kasvaa ensi kaudella EU:n alueella muutamalla prosenttiyksiköllä, mikäli päästään pitkäaikaisiin keskiarvosatoihin. Tässä vaiheessa vuotta tulevan satokauden tuotantoennusteen pohjautuvat kaikilla viljoilla kylvöaloihin sekä pitkäaikaisiin keskiarvosatoihin. Kasvukaudenaikaiset säätilat vaikuttavat merkittävästi toteutuneisiin satoihin samoin kuin kulutuksessa tapahtuvat muutokset. Siksi markkinoiden seuraaminen on tärkeää koko satokauden­ ajan ja myös viljan myyntipäätösten tulee pohjautua näille arvioille.

 

Ohra >>

Euroopan runsasta ohrasatoa on viety vehnän ­tavoin EU:n ulkopuolelle kiihtyvää tahtia. Samoin kuin vehnässä, myös ohraa on laivattu pääasiassa Keski- ja Kaakkois-Euroopasta, nimellisesti Ranskasta, Saksasta ja Romaniasta. Kevään aikana on odotettavissa, että ohraa viedään myös Suomesta Unionin ulkopuolelle niin sanottuihin kolmansiin maihin, pääasiassa Pohjois-Afrikan kuluttajille. Arvioiden mukaan EU:n ohrantuotanto laskee ensi kaudelle merkittävästi, koska muun muassa syysvehnän kylvöt onnistuivat edellisvuotta paremmin ja elleivät talvituhot kasva merkittäviksi. Vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa EU:n talvituhojen on raportoitu olevan vähäisiä, mutta melko varmat arviot ovat käsillä maalis-huhtikuun taitteessa. Ennusteiden mukaan EU:n tulevan kauden ohrantuotanto laskee lähes kymmenyksellä kuluvaan kauteen verrattuna, mikäli päästään pitkäaikaisiin keskiarvosatoihin. Suomessa ohraa oli viljelyssä kesällä 2013 noin 550 000 hehtaarilla ja sama määrä on hyvä laittaa kylvöön myös ensi keväänä. Ohranviljelyä suunniteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä sen maantieteellinen jakautuminen eli sekä ohran tuotanto että kulutus painottuvat pääasiassa Pohjanmaalle, jossa on tärkkelys- ja rehuteollisuutta ja näiden ohella elinvoimaista kotieläintaloutta. Mallasohramarkkinoiden odotetaan paranevan EU:ssa, koska kevätkylvöisiä mallasohralajikkeita arvioidaan kylvettävän edelliskautta vähemmän. Kuluvalla kaudella mallasohraa on ollut ­Euroopassa käyttöön nähden runsaasti tarjolla, joka on näkynyt mallas- ja rehuohran erittäin pienenä hintaerona.

Kaura >>

Kaurassa markkinat ovat muuttuneet eniten kuluvalla kaudella, koska kaura on maailmalla vehnää ja ohraa huomattavasti pienempi viljelykasvi ja jossa Suomen osuus tuotannosta on huomattava. Suomi tuottaa pelkästään EU:n kaurasta noin 15 prosenttia ja Euroopan elintarvikekaurasta vieläkin merkittävämmän osuuden. Syitä kauramarkkinan nopeisiin muutoksiin on useita. Kauran sadosta tuli runsas tärkeimmissä EU:n tuottajamaissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin sato oli kaiken lisäksi hyvälaatuinen eli länsinaapurissa ei ollut muutaman viime vuoden tapaan merkittävää ongelmaa hometoksiinien kanssa, jotka lopulta ratkaisevat elintarvike­kelpoisen kauran määrän Euroopassa. Näiden lisäksi Iso-Britannian kaurasato onnistui määrällisesti erinomaisesti – suurin sato 40 vuoteen, lähes miljoona tonnia. Syitä suureen satoon löytyy vuoden 2012 syksyn huonoista kylvöoloista, jolloin saarivaltakunnassa ei kyetty kylvämään syysviljoja ja kaura jäi käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi. Kaiken kukkuraksi vielä Kanadan kaurasato onnistui erinomaisesti, joka markkinoidaan pääasiassa USA:n markkinoille ja joka osaltaan vaikeuttaa skandinaavisen kauran pääsyä Amerikan rehukauramarkkinoille. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin hyvä pitää mielessä jo ensi kevään kylvöt; laadukkaalle kauralle on kysyntää sekä kotimaassa että vientikaurana muun muassa Keski-Euroopassa. Merkittävästä kauramyllystä on tarkempi juttu toisaalla tässä Maatilan Pirkan numerossa. Kaurafutuurien hinnat Chicagossa voimistuivat vahvasti tammi-helmikuun taitteessa, joka on kuitenkin teknistä nousua ja johtuu muun muassa Kanadan kaurasadon logistisista ongelmista Pohjois-Amerikan sisällä. Kuljetusteknisten ongelmien odotetaan helpottavan kevään aikana ja tilanteen normalisoituvan myös futuurihintojen osalta.
 

Öljy >>

Satokauden soijantuotannon, maailman tärkeimmän öljykasvin, on ennakoitu kasvavan kuudella prosenttiyksiköllä ennätykseensä, 288 miljoonaan tonniin. Ensi kaudella EU:n öljykasvien alan on arveltu alenevan parilla prosenttiyksiköllä. Toistaiseksi syyskylvöiset öljykasvit ovat hyvässä kunnossa. Suomessa öljykasvien peitatut siemenet saa käyttää ensi kevään kylvöille. Öljykasveille on olemassa vakaat markkinat ja ne puoltavat paikkaansa viljelykierrossa myös hyvän esikasviarvonsa takia. Siksi rypsi ja rapsi kannattaa pitää mukana myös ensi kasvukaudella tasapainottamassa viljamarkkinoita.

Artikkeli on kirjoitettu viikolla 7.
 

5 FAKTAA

  • Maailman kaikkien aikojen suurin viljasato kaudella 2013/14, 1964 miljoonaa tonnia
  • Tammikuun loppuun mennessä viljan vientilupia on haettu EU:sta 25 miljoonalle tonnille (13 MT viime vuosi)
  • Vehnäntuotanto ensi kerran yli 700 miljoonaa tonnia
  • EU:n viljantuotannon arvellaan vähenevän
  • 1 prosentti­yksiköllä 297 miljoonaan tonniin
  • Peitatatut öljykasvinsiemenet saa kylvää keväällä 2014

 

 

Jaa

Uusimmat videot

Palveluksessa